KI SANS TET ANSANM GENYEN NAN LAVI PEP AYISYEN?

15151480_1160779974016746_977887765_n

Mete nwa yo ansanm, sa ta vle di rezoud pwoblèm tout mond lan. Se sa ki fè malgre tout efò zansèt nou te fè pou rive gen konba ak zenofòb ki te pi fò yo, nou pa rive respekte dimansyon sa. Zòt fè nou pi fèb pou nou rete nan ti enterè mesken nou, nou touye anpèrè Desalin. Nou ta kapab analize ka sa tankou se yon dife ki pran lè nan pli pou chofe moun ki frèt epi lè w panse ou fin cho bwa dife a vin frèt e ou menm ou rekomanse tranble. Si zansèt nou yo te gen tout detèminasyon sa pou yo te ba nou libète se paske yo te kole zepòl yo ansanm. Jodi a lè w pale de tèt ansanm ou wè nèg k ap fè politik, men w pa wè volonte ki mache nan menm egzanp zansèt nou yo. Nou tèlman divize nou inyore tout san ki te koule pou nou te ka lib, pou nou te ka soti nan chèn esklavaj. Ki sans tèt ansanm lè nou pran plezi nan touye moun ki bay tèt li pou nou lib ? Ki sans sa genyen lè n ap pale de vètyè epi nou kontinye ap dechire ideyal anpèrè a ? Lè nou di nou lib epi se la nou ye, pèson pa ka pran nou pou moun serye paske mizè pèp sa kalkile nan repiblik yon ti klan epi yo fè sòm nan ak feblès lide nou yo pou yo wè pèp la tankou fwi ki nouri yo epi kite yo mouri nan yon chimen san fen. Fòk nou ta mande tèt nou pou kiyès endepandans sa te fèt ? Lè nwa yo di tèt yo fòk yo mete yo ansanm n ap ka pale de tout doulè zansèt nou te yo sibi pou nou. Depi nan jan yo fome nou yo montre nou se pou kont nou pou rive. Tout sa k ap di pou kole tèt ansanm se yon mesaj yo voye ban nou pou nou repete, men yo defèt sèvo pou nou toujou divize epi enperyalis yo ap kontinye fè kalkil sou mizè ak feblès moun k ap goumen pou vin dirije nou.

Pwemye tès yo pase nou, yo gade pou yo wè si nou konnen sa ki rele libète. Lè yo wè konplo yo mare ak enterè nèg ki te bezwen pouvwa, yo rive fini ak lavi Desalin, yo di tèt yo se yon pakèt bann moun ki di tèt yo lib, men y ap mennen nou kote yo vle, jan yo vle, lè yo vle. Se sa k pèmèt yo vin vann nou libète nou paske n al bay tout ti kòb peyi a te genyen. Tout moun toujou pale de zansèt nou paske yo menm se moun ki te gen karaktè,men kounye a se bòl ak pòch ki fyètè nou ak tout ògèy, vyolans epi dechoukay ki fè nou byen, epi ki chanjman ? Inosan ap kotinye bay predatè fòs ak ènèji pou yo pase rèv moun sa yo nan jwèt. Pou yo pèmèt nou wè nan zye pa yo, se yo ki eksplike epi ki ekri istwa nou, nou pran l konsa, pitit lakay nou pa janm ka gen ase fyète paske istwa l ekri ak pawòl moun te ki kolonize nou. Nou tèlman santi nou byen konsa. Sa pa di nou anyen pou gen bon istwa peyi a disponib pou pitit li yo. Yo oze banalize non anpèrè a nan anpil deklarasyon, sa pa di nou anyen paske pèp sa ki kwè li lib la, yo fèk kare pran kou anba ajan imperyalis ki nan mitan yo kòm frè ak sè ki di yo renmen nou. Si depi nan istwa nou zòt ap mennen nou kote ènèji zansèt yo pa t kanpe, nou pa gen twòp bagay nou ka remèt, paske nou deja fèt san ajanda majik nou. Tout pèp ki ki  tefè konplo ak konplis zòt yo touye pè patri yo ebyen yo gen pou yo pase anpil tan nan soufrans paske fòk yo peye inyorans yo ak feblès yo. Chak fwa sa rive yon pèp sa gen pou l wè anpil kalamite, l ap panse se modi peyi a modi, men se yon leson ak chapit ki pa janm rive fini nan tout peryòd ou gen pou pase nan anbyans si la. Avèk tèt ansanm gen anpil pèp menm jan avèk kite pran nan pyèj sa, men yo rive korije sa epi yo pran lot direksyon ak peyi yo. Nou menm nou te ka soti men nou pa enterese ak sa tankou bon lidè. Nou prefere rete sou zòd zòt epi n’ap kontinye jwe ak pèpla. Se li ki kwè pral pi byen, pou lòt chèf yo eske se menm demach la? Ann di tèt ou, batay vètyè a se te solda ak tout konviksyon ki ban nou libète sa, se pa t yon fiksyon, se te vre nou te fè zòt reve zye klè paske yo pat ka kwè. An nou retounen ak karaktè nèg vanyan sa yo, ak bòn volonte yo paske chak dat sa yo rive si konsyans nou pa t chita kay zòt ke n ta dwe sote pou kote nou soti e se la nou ye toujou. Nou ta dwe di tèt nou pandan nou pral parèt sou tonm ak potrè nèg fò sa yo. Eske nou pap pran kalot nan men yo ? Eske nou pa p tonbe pa leve? Eske nou p ap tou bèbè pou nou sispann bay manti sou do malere ak malerèz? Lè tout refleksyon sa yo fin fèt, li posib pou nou wè yon lòt peyi jan nou vle l la se pa jan zòt vle yo menm pou yo pa kontinye mete nou kote ki plis gen ak wè ak lanmou.

Tout diskou ak deba p ap gen valè tout tan se nan koulwa zòt nan reflechi sa pou nou fè sa ki bon pou nasyon. Menm moun ki te montre nou enferyè ak blan yo se yo ka montre nou lapriyè, men yo kenbe konesans sa yo. Yo ban nou sa ki mache nan sans nou pi renmen, men chèn sa pa kase. Ki fyète nou genyen lè n ap di nou lib epi patriyòt ap kite peyi pou fè bèt sovaj manje nan lòt peyi ? Ki gran lajè sa gen ladan l lè pou menm moun ki di tèt yo siperyè ak lòt yo, bay tèt lòt estati pou yo pa idantifye ke yo se ayisyen ? Si nan tout tribilasyon sa yo n ap pale de fyète avèk tout solda etranje sa yo nan peyi a, nou mèt di tèt  nou n ap viv nan espas estratèrès. Genyen yon jou k ap rive pèp la ap di non e konplis yo ap di tèt fòk nouvel kolonizasyon sa pran fen. Gen zèb vèt k ap grandi pou bay sak fane yo yon sans pou jaden an pa toujou rete lèd.

Petuel Ericin

Un commentaire Ajoutez le vôtre

  1. Ericin Bainet dit :

    jou tout gason avek fi nan peyia rive mete tet yo ansanm , se lè sa a nap kappa pale de peyi mesi

LAISSER UN COMMENTAIRE

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l'aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s